CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN - THUẾ MIỀN NAM LUẬT
514/40/12 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM .

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00
Hotline: 0937 880 888 - 028.66 808 808

Quy Trình Và Thủ Tục Giải Thể Công Ty Chi Tiết Mới Nhất

Doanh nghiệp đang quan tâm đến việc giải thể công ty ? Bài viết này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục giải thể công ty mới nhất.

Post by admin

14:26 - 11/08/2023

Bình luận

Quy Trình Và Thủ Tục Giải Thể Công Ty Chi Tiết Mới Nhất

Doanh nghiệp đang quan tâm đến việc giải thể công ty ? Bài viết này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục giải thể công ty mới nhất. 

Quy_trinh_thu_tuc giai the cong ty

 Quy trinh và thủ tục giải thể công ty

GIẢI THỂ CÔNG TY LÀ GÌ ?

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty theo quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền. Có nhiều lý do để giải thể công ty, như kết thúc thời hạn hoạt động, không còn khả năng kinh doanh, hoặc muốn rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, để giải thể công ty, doanh nghiệp phải tuân theo các quy trình và hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối tượng áp dụng quy trình giải thể công ty 

- Các công ty không còn có nhu cầu hoạt động kinh doanh, buộc phải kết thúc hoạt động.

- Các công ty không đủ vốn và không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

- Các công ty gặp vấn đề pháp lý hoặc nợ nần.

Lợi ích của việc giải thể công ty 

- Loại bỏ những khó khăn và rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Phân chia tài sản và nợ phải công bằng cho các bên liên quan.

- Giúp công ty và các bên liên quan đi đến sự hoàn thiện và kết thúc một cách hợp pháp.

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY 

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 thủ tục giải thể công ty gồm các bước sau :

thủ_tục_giải_thể_công_ty

Thủ tục giải thể công ty bao gồm các bước sau

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Người có quyền ra quyết định giải thể công ty là chủ doanh nghiệp tư nhân, tất cả thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông. Quyết định giải thể công ty phải ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty, phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và họ tên, chữ ký của người ra quyết định.

Sau khi thông qua quyết định giải thể công ty, phải gửi bản sao quyết định tới Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 7 ngày làm việc.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin xóa mã số thuế

Sau khi có quyết định giải thể công ty, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xóa mã số thuế tại cơ quan thuế nơi công ty được cấp mã số thuế. Doanh nghiệp phải nộp các hồ sơ sau:

- Đơn xin xóa mã số thuế (theo mẫu Tờ khai xin xóa mã số thuế )

- Bản sao quyết định giải thể công ty

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Báo cáo thuế cuối cùng của công ty

- Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có)

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty. Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của công ty .

Nếu không có vấn đề gì cơ quan thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận xóa mã số thuế cho công ty trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin xóa tên doanh nghiệp khỏi Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận xóa mã số thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xóa tên doanh nghiệp khỏi Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nộp các hồ sơ sau :

- Đơn xin xóa tên doanh nghiệp ( theo mẫu Tờ khai xin xóa tên doanh nghiệp)

- Bản sao quyết định giải thể công ty

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao Giấy chứng nhận xóa mã số thuế

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng tại [Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp]. Sau khi nhận được hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận xóa tên doanh nghiệp cho công ty trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 4: Thực hiện thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Sau khi có Giấy chứng nhận xóa tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty. Lập một danh sách chi tiết các tài sản và khoản nợ của công ty bao gồm :

- Tài sản bất động sản, xe cộ, máy móc, thiết bị, hàng hóa, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu khác

- Khoản nợ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước, các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp, các người lao động, các khoản phải trả khác

Doanh nghiệp phải bán hoặc chuyển nhượng các tài sản của công ty theo giá thị trường hoặc theo thỏa thuận với các bên liên quan .

Doanh nghiệp phải sử dụng số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản để thanh toán các khoản nợ của công ty theo thứ tự ưu tiên sau :

- Chi phí giải thể công ty

- Tiền lương, bảo hiểm, phụ cấp và các khoản khác cho người lao động

- Thuế, phí, lệ phí và các khoản khác nộp cho nhà nước

- Nợ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng

- Nợ với các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp

- Nợ với các bên khác

Nếu số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản không đủ để thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp phải xin phá sản của công ty theo quy định của Luật Phá sản .

Bước 5: Thực hiện xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ công ty phải thực hiện xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động. Công ty phải tuân theo các quy định của Luật Lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động bồi thường và hỗ trợ cho người lao động và :

- Thông báo cho người lao động về việc giải thể công ty và lý do chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 45 ngày trước ngày chấm dứt .

- Thanh toán cho người lao động tiền lương, tiền thưởng, tiền bảo hiểm và các khoản khác theo hợp đồng lao động và quy chế lao động của công ty.

- Bồi thường cho người lao động một khoản tiền bằng hai tháng lương cơ bản cho mỗi năm làm việc tại công ty.

- Hỗ trợ cho người lao động tìm kiếm việc làm mới hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

- Trả lại cho người lao động sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan .

Bước 6: Thông báo kết quả giải thể công ty tới các cơ quan có liên quan

Sau khi hoàn thành các bước trên doanh nghiệp đã hoàn thành quá trình giải thể công ty. Doanh nghiệp phải thông báo kết quả giải thể công ty tới các cơ quan có liên quan bao gồm:

- Phòng đăng ký kinh doanh

- Cơ quan thuế

- Cơ quan bảo hiểm xã hội

- Cơ quan quản lý lao động

- Các cơ quan khác theo yêu cầu .

Doanh nghiệp phải gửi bản sao Giấy chứng nhận xóa tên doanh nghiệp và Giấy chứng nhận xóa mã số thuế tới các cơ quan trên trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chúng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI GIẢI THỂ CÔNG TY 

Để giải thể công ty một cách thuận lợi doanh nghiệp cần chú ý đến một số điểm sau :

- Doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình và hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Doanh nghiệp phải có kế hoạch và thời gian hợp lý để giải thể công ty. 

- Doanh nghiệp phải có sự hợp tác và minh bạch với các bên liên quan trong quá trình giải thể công ty. 

- Doanh nghiệp phải có sự tôn trọng và chăm sóc đối với người lao động trong quá trình giải thể công ty. 

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy trình - thủ tục giải thể công ty mới nhất và có thể thực hiện nhanh chóng. Hãy nhớ rằng việc tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật là rất quan trọng để thực hiện quá trình giải thể công ty một cách thành công. Nếu doanh nghiệp cần sự tư vấn hoặc hỗ trợ chuyên môn doanh nghiệp có thể liên hệ với Miền Nam Luật sẽ giúp doanh nghiệp xử lý mọi thủ tục pháp lý và cung cấp hướng dẫn cụ thể để giải quyết mọi vấn đề khó khăn 

Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và đặt lịch hẹn. Chúng tôi cam kết mang lại cho bạn sự hài lòng và tin cậy cao nhất. 

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN - THUẾ MIỀN NAM LUẬT

Hotline  : 0937 880 888 -028.66 808 808

Địa chỉ  : 514/40/12 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Website : miennamluat.com

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI - 2.500.000Đ 22/09/2023

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp,công ty trọn gói giá rẻ tại TPHCM. Miền Nam Luật có thể hỗ trợ bạn với chuyên gia giàu kinh nghiệm và dịch vụ tư vấn chất lượng, thời gian nhanh chóng, chuyên nghiệp .  

Chi tiết
0937 880 888